قطعات فلزیاب فلزیاب درایران به دلیل ممنوع بودن به صورت پنهانی خرید و فروش میشود. و همچنین تعمیرات فلزیاب نیز به صورت پنهانی انجام میشود. فقط یک شرکت در ایران هست که تعمیرات و فروش این گونه سیستم ها را انجام میدهند. شرکت خزر کاوش در ایران با توجه به […]

ادامه مطالب