باطری فلزیاب

  • باطری فلزیاب
    باطری فلزیاب

    باطری فلزیاب

    باطری فلزیاب موضوع امروز ما در مورد باتری فلزیاب و رابطه باتری با عمق زدن دستگاه گنج یاب می باشد. دقت کنید دوستان قلب دستگاه ها در واقع همان باتری می باشد. یعنی اینکه هرچه قدرت باتری دستگاه گنج یاب شما قدرتمند باشد عمق زنی و دقت دستگاه نیز بیشتر می شود.در دستگاه های VLF اهمیت باتری ها بسیار زیاد است. مثلا در سیستم هایی ماننند GPX 5000 یا GPX4800 و جی پی ایکس ۴۸۰۰ از باتری های لیتیونی استفاده میکنند توجه کنید کاوشگرانی که سیستم های سبک دارند مانند اسکترا و… که باتری قلمی استفاده میکنند پیشنهاد می کنیم همیشه باید در هنگام کاوش از باتری نو استفاده کنند.چراکه ضعیف بودن…