اثار و علایم

  • نماد مرغ در دفینه یابی
    اثار و علایم

    نماد مرغ در دفینه یابی

    نماد مرغ در دفینه یابی تفسیر آثار و نشانه مرغ در دفینه یابی در تفسیر اول این نماد شما باید  تعداد جوجه های اطراف نماد را شمرده در همان عدد را در تعداد پا های موجود در تفسیر ضرب کنید بهمان اندازه از نماد دور شوید تا به نماد دوم که می تواند متشکل از هر چیزی باشید برسید توجه داشته باشید خود نماد دارای دفینه میباشد اما دفینه خود بسیار کم و بی ارزش است شما باید به دنبال دفینه دوم باشید توجه داشته باشید رمزگشایی نماد مرغ دفینه یابی نماد مرغ در دفینه یابی برای تفصیل این نماد شما باید در جهت نگاه مرغ پیش بروید و با یک…